Litery greckie

∞ Symbole matematyczne | α β ∑ Litery greckie | ⁽¹²³⁾ Symbole indeksu dolnego / indeksu górnego | ½ ⅓ ¼ Symbole ułamkowe
Kliknij ikonę, aby skopiować do schowka ▼
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
wymowa:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - Chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.
※ Wszystkie symbole są znakami Unicode, a nie obrazami ani znakami kombinowanymi. Ale możesz też połączyć je samodzielnie. ※
Symbol tekstowy Znaczenie Kopiuj / wklej
Σ grecka litera SIGMA
α grecka litera alfa
β grecka litera BETA
γ Grecka litera GAMMA
δ Grecka litera DELTA
ε grecka litera Epsilon
ζ grecka litera ZETA
η Greka litera ETA
θ Grecka litera THETA
ι Greka litero IOTA
κ grecka litera Kappa
λ grecka litera lambda
μ grecka litera μ
ν grecka litera nu
ξ grecka litera XI
ο grecka litera omikron
π Grecka litera PI
ρ Greka litero RHO
σ Grecki znak SIGMA
τ grecka litera TAU
υ Grecka litera UPSILON
φ grecka litera Φ
χ grecka litera CHI
ψ grecka litera PSI
ω Grecka litera omega