Symbol beta

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
βΒαγδωΦ
HTML oznacza
β β
β
U+3B2
Symbol Beta (małe litery)
Małe litery symbolu beta często używane są w dziedzinach naukowych, takich jak fizyka, biologia i inżynieria, do reprezentowania prędkości, tempa wzrostu czy kątów.
Β Β
Β
U+392
Symbol Beta (duże litery)
Duże litery Beta to druga litera alfabetu greckiego, używana w różnych kontekstach, często jako oznaczenie drugiej wersji lub fazy.

Co to jest symbol Beta?

Symbol Beta, oznaczony jako β (małe litery) i Β (duże litery), to druga litera w alfabecie greckim. Jest szeroko używany w różnych dziedzinach do różnych zastosowań, podobnie jak symbol Alpha.

Oryginalny i warianty symbolu Beta

Symbol Beta ma formę oryginalną oraz kilka wariantów. Poniżej przedstawiamy te formy, przedstawione w zwykłym tekście do łatwego kopiowania i wklejania:

 • Oryginalne symbole: β, Β
 • Warianty: ϐ, , , , 𝚩, 𝛃, 𝛣, 𝛽, 𝜝, 𝜷, 𝝗, 𝝱, 𝞑, 𝞫

Zastosowanie symbolu Beta w różnych dziedzinach

Symbol Beta (β, Β) jest bardzo wszechstronny i jest stosowany w wielu dziedzinach:

 • Matematyka: Używany w kalkulusie do oznaczania konkretnego kąta lub współczynnika.
 • Fizyka: Reprezentuje prędkości lub prędkości kątowe.
 • Biologia: Używany do oznaczania konkretnych białek lub form cząsteczek.
 • Inżynieria: Reprezentuje różne stałe i współczynniki inżynieryjne.
 • Finanse: Używany do oznaczania wrażliwości inwestycji na ruchy rynkowe.
 • Rozwój oprogramowania: Wskazuje 'wersję beta' produktu oprogramowania, reprezentując etap, w którym jest on w dużej mierze funkcjonalny, ale może jeszcze zawierać błędy.
 • Lingwistyka: Czasami używany w reprezentacjach fonetycznych lub fonologicznych.

Jak wpisać symbol Beta za pomocą skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 225 (dla małych liter) lub 914 (dla dużych liter) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Dla małych liter użyj Narzędzia Znaków lub skopiuj go z innego miejsca. Duże litery można również skopiować z różnych źródeł.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz 03b2 (dla małych liter) lub 0392 (dla dużych liter) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małych liter użyj β a dla dużych liter użyj Β.
 • LaTeX: Dla małych liter użyj komendy \beta. Dla dużych liter po prostu wpisz B.

Obrazy symboli

Symbol Beta (małe litery)Symbol Beta (duże litery)