Symbol Phi

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
φΦϕΠθλε
HTML oznacza
φ φ
φ
U+3C6
Symbol Phi (mała litera)
Mały symbol Phi często używany jest w fizyce, matematyce i inżynierii do reprezentowania strumienia magnetycznego, złotego podziału, a także wielu innych koncepcji.
Φ Φ
Φ
U+3A6
Symbol Phi (duża litera)
Duże Phi jest używane w kontekstach takich jak inżynieria elektryczna, gdzie reprezentuje kąt fazowy, a w matematyce, gdzie często oznacza określoną funkcję.
ϕ ϕ
U+3D5
Wariant symbolu Phi
Używany zamiennie z Phi w określonych kontekstach.

Czym jest symbol Phi i jakie są zasady jego używania?

Symbol Phi jest reprezentowany jako φ (standardowa mała litera), Φ (standardowa duża litera) i ϕ (wariant). Pochodzi z alfabetu greckiego i znalazł różnorodne zastosowania w różnych dziedzinach nauki, akademickich i inżynieryjnych. Użycie standardowej formy φ oraz wariantu ϕ różni się w zależności od dziedziny i kontekstu. Na przykład w matematyce standardowe φ powszechnie używane jest do oznaczania złotego podziału, natomiast w fizyce wariant ϕ często stosowany jest do strumienia magnetycznego i potencjału elektrycznego.

Oryginalny i warianty symbolu Phi

Symbol Phi ma formę oryginalną, jak również kilka wariantów. Poniżej przedstawiamy te formy, przedstawione w postaci zwykłego tekstu, dla łatwego kopiowania i wklejania:

 • Oryginalne symbole: φ, Φ, ϕ
 • Warianty z małą czcionką: , , ,
 • Warianty matematyczne: 𝚽, 𝛗, 𝛟, 𝛷, 𝜑, 𝜙, 𝜱, 𝝋, 𝝓, 𝝫, 𝞅, 𝞍, 𝞥, 𝞿, 𝟇

Zastosowania symbolu Phi w różnych dziedzinach

Symbol Phi (ϕ, Φ) ma różnorodne zastosowania w wielu dziedzinach:

 • Matematyka: Używany do reprezentowania złotego podziału, funkcji Eulera i innych specjalnych liczb.
 • Fizyka: Reprezentuje strumień magnetyczny i kąty fazowe. Można używać zarówno ϕ, jak i Φ.
 • Inżynieria: Powszechnie używany do kątów fazowych w inżynierii elektrycznej oraz do reprezentowania różnych współczynników.
 • Biologia: Reprezentuje współczynnik reprodukcji populacji w epidemiologii.
 • Informatyka: Używany w algorytmach do reprezentowania różnych czynników i współczynników.

Uwaga: Mały symbol Phi (φ) może czasami być mylony z znakiem null (∅), szczególnie w ręcznym pisaniu lub niektórych czcionkach. Aby uniknąć pomyłek, niektórzy wolą używać wariantu symbolu Phi (ϕ) lub jasno oznaczać, co reprezentuje każdy symbol.

Jak wpisać symbol Phi za pomocą skrótów klawiszowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 966 (dla małej litery) lub 934 (dla dużej litery) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Dostęp przez menu specjalnych znaków lub skopiuj z innego miejsca.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, następnie wpisz 03D5 (dla małej litery) lub 03A6 (dla dużej litery) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małej litery użyj φ a dla dużej litery Φ.
 • LaTeX: Dla małej litery, użyj komendy \phi. Dla dużej litery, po prostu wpisz \Phi.

Obrazy symboli

Symbol Phi (mała litera)Symbol Phi (duża litera)Wariant symbolu Phi