Symbol Theta

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
θΘαβλπΣΩ
HTML oznacza
θ θ
θ
U+3B8
Symbol Theta (małe litery)
Mały symbol theta jest głównie używany w trygonometrii do reprezentacji kątów.
Θ Θ
Θ
U+398
Symbol Theta (duże litery)
Duże Theta jest używane w różnych kontekstach, często jako specjalny znak w notacjach matematycznych i naukowych.

Co to jest symbol Theta?

Symbol Theta, oznaczony jako θ (małe litery) i Θ (duże litery), pierwotnie jest literą alfabetu greckiego. Znalazł on szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak matematyka, fizyka i inżynieria. Symbol ten często reprezentuje kąty w trygonometrii, kąty fazowe w elektronice oraz inne specjalistyczne zastosowania.

Oryginalne i różne wersje symbolu Theta

Symbol Theta ma swoją oryginalną formę, jak również kilka wersji dla różnych zastosowań. Te formy są kategoryzowane i prezentowane poniżej w postaci zwykłego tekstu, aby ułatwić ich kopiowanie i wklejanie:

 • Oryginalne Symbole: Θ (duże litery), θ (małe litery)
 • Podstawowe wersje: ϑ, ϴ, ᶿ
 • Symbole matematyczne: 𝚯, 𝛉, 𝚹, 𝛝, 𝛩, 𝜃, 𝛳, 𝜗, 𝜣, 𝜽, 𝜭, 𝝑, 𝝝, 𝝷, 𝚹, 𝞋

Zastosowania symbolu Theta w różnych dziedzinach

Symbol Theta (θ, Θ) jest używany w wielu dziedzinach:

 • Matematyka: Szeroko stosowany do reprezentacji kątów w trygonometrii.
 • Fizyka: Wykorzystywany do oznaczania kątów fazowych i innych miar kątowych.
 • Inżynieria: Stosowany w mechanice i elektronice do oznaczania przemieszczenia kątowego lub kątów fazowych.
 • Informatyka: Służy do reprezentacji złożoności czasowej w notacji Big O, takiej jak O(Θ(n)).
 • Finanse: Reprezentuje literę grecką używaną w modelu Blacka-Scholesa do mierzenia czasu degradacji opcji.

Jak wpisać symbol Theta przy użyciu skrótów klawiszowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 233 (dla małych liter) lub 920 (dla dużych liter) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Zazwyczaj używane jest specjalne menu znaków lub symbol można skopiować z innego miejsca.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, następnie wpisz 03b8 (dla małych liter) lub 0398 (dla dużych liter) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małych liter użyj θ; dla dużych liter użyj Θ.
 • LaTeX: Dla małych liter użyj polecenia \theta. Dla dużych liter po prostu wpisz \Theta.

Obrazy symboli

Symbol Theta (małe litery)Symbol Theta (duże litery)