Symbol alfa

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
αΑβθλπΣΩ
HTML oznacza
α α
α
U+3B1
Symbol Alfa (mały)
Mały symbol alfa jest powszechnie używany w różnych dziedzinach naukowych, takich jak fizyka, inżynieria i matematyka, do reprezentowania kątów lub współczynników.
Α Α
Α
U+391
Symbol Alfa (duży)
Duże Alfa jest używane w różnych kontekstach, w tym jako pierwsza litera greckiego alfabetu.

Co to jest Symbol Alfa?

Symbol Alfa, oznaczony jako α (małe) i Α (duże), pochodzi z greckiego alfabetu, gdzie jest pierwszą literą. Z biegiem czasu został zaadoptowany do specyficznych zastosowań w różnych dziedzinach akademickich i naukowych. Historia symbolu jest głęboko zakorzeniona w starożytnej kulturze greckiej i ewoluowała do służenia licznych ról w nowoczesnych dyscyplinach.

Oryginalny i warianty Symbolu Alfa

Symbol Alfa ma formę oryginalną oraz kilka wariantów. Poniżej znajdują się te formy, przedstawione w tekście zwykłym do łatwego kopiowania i wklejania:

 • Oryginalne Symbole: α, Α
 • Warianty: , , 𝚨, 𝛂, 𝛢, 𝛼, 𝜜, 𝜶, 𝝖, 𝝰, 𝞐, 𝞪

Zastosowania Symbolu Alfa w różnych dziedzinach

Symbol Alfa (α, Α) jest wszechstronny, z istotnym znaczeniem w wielu dyscyplinach:

 • Matematyka: Używany do oznaczania kątów lub współczynników w równaniach. Najczęściej używany jest α.
 • Fizyka: Reprezentuje różne stałe, kąty i inne specyficzne wielkości. Można znaleźć zarówno α jak i Α, chociaż pierwsze jest częściej stosowane.
 • Informatyka: Często używany do oznaczania współczynników, kątów lub specyficznych algorytmów, zazwyczaj w postaci α.
 • Tworzenie oprogramowania: Powszechnie używany do oznaczania "wersji alfa" produktu oprogramowania, która jest wczesnym etapem rozwoju. Tutaj "Alfa" jest zazwyczaj pisane, aby odróżnić je od greckiej litery.
 • Filozofia: Wykorzystywany do omawiania abstrakcyjnych koncepcji, często w kontekście logiki lub metafizyki. α jest rzadziej używany, ale może pojawić się w formalnych równaniach logicznych.
 • Lingwistyka: Jako pierwsza litera greckiego alfabetu, często jest używany w symbolach lingwistycznych. Α jest zazwyczaj używane podczas odnoszenia się do litery samej w sobie.
 • Inżynieria: Powszechnie używany do reprezentowania kątów, współczynników lub specyficznych proporcji. Zarówno α jak i Α mogą być używane, chociaż pierwsze jest częściej stosowane.
 • Biologia i medycyna: Używany do oznaczania specyficznych form białek lub podjednostek w kompleksie, zazwyczaj w postaci α.
 • Finanse: Reprezentuje nadwyżkę zwrotu z portfela względem benchmarku, często zapisywaną jako α.

Jak wpisywać Symbol Alfa za pomocą skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 224 (dla małych liter) lub 913 (dla dużych liter) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Dla małych liter naciśnij Option + j. Dla dużych liter często konieczne jest użycie specjalnego menu znaków lub skopiowanie go z innego miejsca.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, następnie wpisz 03b1 (dla małych liter) lub 0391 (dla dużych liter) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małych liter użyj α a dla dużych liter Α.
 • LaTeX: Dla małych liter użyj polecenia \alpha. Dla dużych liter po prostu wpisz A.

Obrazy symboli

Symbol Alfa (mały)Symbol Alfa (duży)