Symbol Lambda

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
λΛαβπθΣΩ
HTML oznacza
λ λ
λ
U+3BB
Symbol Lambda (mały)
Mały symbol lambda jest często używany w różnych dziedzinach nauki, takich jak informatyka, fizyka i matematyka, do reprezentowania długości fali, wartości własnych lub funkcji anonimowych.
Λ Λ
Λ
U+39B
Symbol Lambda (duży)
Duże Lambda jest rzadziej używane, ale może reprezentować zbiory, twierdzenie logiczne w systemach formalnych, lub służyć jako notacja w rachunku lambda.

Co to jest symbol Lambda?

Symbol Lambda, oznaczony jako λ (mały) i Λ (duży), pochodzi z alfabetu greckiego, gdzie jest 11. literą. Znalazł on różne zastosowania we współczesnych dziedzinach naukowych i akademickich. Historia symbolu pochodzi z starożytnego języka greckiego i ewoluowała do wielu zastosowań dzisiaj.

Oryginalny i warianty symbolu Lambda

Podobnie jak symbol Alfa, Lambda ma również swoją oryginalną formę oraz kilka wariantów. Poniżej są te formy, przedstawione w tekście zwykłym do łatwego kopiowania i wklejania:

 • Oryginalne symbole: λ, Λ
 • Warianty: 𝛌, 𝛬, 𝜆, 𝜦, 𝝀, 𝝠, 𝞴

Zastosowania symbolu Lambda w różnych dziedzinach

Symbol Lambda (λ, Λ) jest wszechstronny i używany w wielu dyscyplinach:

 • Matematyka: Używany do oznaczania wartości własnych w algebrze liniowej.
 • Fizyka: Reprezentuje długość fali fali.
 • Informatyka: Reprezentuje funkcje anonimowe w językach programowania, szczególnie w programowaniu funkcjonalnym.
 • Inżynieria: Powszechnie używany do oznaczania długości fali lub szybkości rozpadu.
 • Lingwistyka: Jako 11. litera alfabetu greckiego, często jest używana w symbolach lingwistycznych i notacjach fonetycznych.
 • Rachunek różniczkowy i całkowy: Używany jako notacja w rachunku lambda, formalnym systemie w logice matematycznej i informatyce.

Jak wpisać symbol Lambda używając skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 955 (dla małych liter) lub 923 (dla dużych liter) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Zazwyczaj wymaga użycia menu specjalnych znaków lub skopiowania go z innego miejsca.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, następnie wpisz 03bb (dla małych liter) lub 039b (dla dużych liter) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małych liter użyj λ, a dla dużych liter Λ.
 • LaTeX: Dla małych liter użyj komendy \lambda. Dla dużych liter po prostu wpisz \Lambda.

Obrazy symboli

Symbol Lambda (mały)Symbol Lambda (duży)