Symbol sigma

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
Σσςπαβγδ
HTML oznacza
Σ Σ
Σ
U+3A3
Symbol Sigma (wielka litera)
Wielka litera Sigma jest używana w matematyce do oznaczenia sumy serii wyrazów.
σ σ
σ
U+3C3
Symbol Sigma (mała litera)
Mała litera sigma jest często używana w matematyce do reprezentowania odchylenia standardowego w statystyce i sumy serii.
ς ς
ς
U+3C2
Sigma końcowa
Sigma końcowa jest używana w greckim piśmie jako ostatnia litera w słowie.
∑
∑
U+2211
Symbol Sumowania
Ten symbol jest często używany w matematyce do reprezentacji sumy sekwencji wyrazów, podobnie jak wielka litera Sigma.

Czym jest symbol Sigma?

Symbol Sigma, oznaczony jako σ (mała litera), Σ (wielka litera), i ς (końcowa), jest częścią alfabetu greckiego, gdzie pełni funkcję osiemnastej litery. Dodatkowo, Sigma Lunarna (Ϲ dla wielkiej litery, ϲ dla małej litery) jest wariantem symbolu Sigma. Jest ona powszechnie używana w matematyce i statystyce, a także w innych dyscyplinach naukowych. Symbol ma swoje korzenie w starożytnej kulturze greckiej i ewoluował, aby służyć różnym celom we współczesnych badaniach.

Oryginalna i warianty symbolu Sigma

Symbol Sigma ma oryginalną formę, jak również kilka wariantów. Poniżej przedstawiamy te formy, w prostym tekście do łatwego kopiowania i wklejania:

 • Oryginalne symbole: σ, Σ, ς
 • Warianty: , 𝚺, 𝛔, 𝛓, 𝛴, 𝜎, 𝜍, 𝜮, 𝝈, 𝝇, 𝝨, 𝞂, 𝞁, 𝞢, 𝞼, 𝞻

Zastosowania symbolu Sigma w różnych dziedzinach

Symbol Sigma ma różne zastosowania w zależności od formy. Te zastosowania obejmują wiele dyscyplin:

 • Matematyka: Σ jest głównie używane do reprezentowania sumy serii wyrazów. σ jest powszechnie używane do wskazywania odchylenia standardowego w statystyce.
 • Fizyka: σ jest używane do oznaczania przewodnictwa elektrycznego. Σ jest rzadziej używane, ale może pojawiać się w pewnych kontekstach, takich jak sumowania.
 • Informatyka: Σ może być stosowana w notacjach algorytmicznych i teorii złożoności. σ jest rzadziej używane.
 • Inżynieria: σ zwykle reprezentuje naprężenia w materiałach. Σ może reprezentować sumę sił lub inne sumy.
 • Biologia: σ może oznaczać konkretne rodziny białek lub receptorów. Σ jest rzadziej używane w biologii.
 • Chemia: σ jest często używane do reprezentowania szybkości reakcji lub wiązań sigma w cząsteczkach. Σ jest rzadko używane w chemii.

Jak wpisać symbol Sigma używając skrótów klawiszowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 228 (dla małej litery σ), 931 (dla wielkiej litery Σ), lub 962 (dla końcowej sigmy ς) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Dla wszystkich typów sigmy, często konieczne jest użycie specjalnego menu znaków lub skopiowanie ich z innego miejsca.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz 03c3 (dla małej litery σ), 03a3 (dla wielkiej litery Σ), lub 03c2 (dla końcowej sigmy ς) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małej litery σ, użyj σ; dla wielkiej litery Σ, użyj Σ; a dla końcowej sigmy ς, użyj ς.
 • LaTeX: Dla małej litery σ, użyj komendy \sigma; dla wielkiej litery Σ, po prostu wpisz \Sigma; a dla końcowej sigmy ς, użyj \varsigma.

Obrazy symboli

Symbol Sigma (wielka litera)Symbol Sigma (mała litera)Sigma końcowaSymbol Sumowania