Symbol Delta

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
δΔγΦΨΣ
HTML oznacza
δ δ
δ
U+3B4
Symbol Delta (małe litery)
Mała litera delta jest często używana w matematyce, fizyce i inżynierii do oznaczenia zmiany lub różnicy w ilości.
Δ Δ
Δ
U+394
Symbol Delta (duże litery)
Duża litera Delta jest używana do wskazywania zmiany w konkretnym wartości lub do reprezentowania czwartej litery alfabetu greckiego.
∆
U+2206
Symbol przyrostu
Używany do oznaczenia skończonej zmiany w zmiennej, szczególnie w równaniach matematycznych i fizyce.
∇
∇
U+2207
Nabla
Wskazuje operatory różniczkowe wektorów, częste w rachunku wektorowym.

Czym jest symbol Delta?

Symbol Delta, reprezentowany jako δ (małe litery) i Δ (duże litery), pochodzi z alfabetu greckiego, gdzie jest czwartą literą. Znalazł on zastosowanie w różnych kontekstach naukowych, inżynieryjnych i akademickich. Głównie reprezentuje 'zmianę' lub 'różnicę' w tych dyscyplinach.

Oryginalne i warianty symbolu Delta

Symbol Delta ma swoją oryginalną formę oraz kilka wariantów. Poniżej przedstawiamy te formy, przedstawione w postaci zwykłego tekstu dla łatwego kopiowania i wklejania:

 • Oryginalne symbole: , δ
 • Warianty: , 𝚫, 𝛅, 𝛥, 𝛿, 𝜟, 𝜹, 𝝙, 𝝳, 𝞓, 𝞭

Zastosowania symbolu Delta w różnych dziedzinach

Symbol Delta (δ, Δ) ma różnorodne zastosowania:

 • Matematyka: Często używany do oznaczania różnicy lub zmiany w wartościach. Zazwyczaj używana jest mała litera δ.
 • Fizyka: Reprezentuje zmianę w wielkościach fizycznych lub używany w funkcjach delta. Mogą być używane zarówno δ jak i Δ.
 • Inżynieria: Używany do oznaczania tolerancji lub odchyleń w materiałach i procesach. Często używany jest mały znak δ.
 • Chemia: Wskazuje zmianę w reakcji chemicznej. Tutaj, duża litera Δ jest powszechna.
 • Informatyka: Reprezentuje zmianę w algorytmach lub strukturach danych, zwykle w formie małej litery δ.
 • Ekonometria: Używany do reprezentacji zmian w zmiennych ekonomicznych lub modelach. Używane są zarówno δ jak i Δ.

Jak wprowadzić symbol Delta za pomocą skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 235 (dla małych liter) lub 916 (dla dużych liter) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Małe litery zazwyczaj nie są dostępne za pomocą skrótu klawiaturowego. Dla dużych liter, użyj menu specjalnego znaku lub skopiuj go z innego miejsca.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz 03b4 (dla małych liter) lub 0394 (dla dużych liter) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małych liter użyj δ, a dla dużych liter użyj Δ.
 • LaTeX: Dla małych liter, użyj komendy \delta. Dla dużych liter, po prostu wpisz \Delta.

Obrazy symboli

Symbol Delta (małe litery)Symbol Delta (duże litery)Symbol przyrostuNabla