Zegar analogowy


Zegar analogowy / Duży zegar. Obsługa trybu pełnoekranowego bez reklam. Ustaw strefę czasową automatycznie

Budzik


Po uruchomieniu budzika pierwszy rząd to aktualny czas, a drugi rząd to pozostały czas.

Konwerter stref czasowych


Znajdź najlepszy czas między dwiema strefami czasowymi. Jest to bezpłatne narzędzie do planowania spotkań, które pozwala zaplanować czas spotkania, rozmowy przez Skype, seminaria internetowe lub połączenia. Bardzo prosty interfejs suwaka do planowania czasu w różnych strefach czasowych.

Czas na świecie


Która godzina? Czy chcesz, aby ustawić czas do lokalnej strefy czasowej? Można ustawić czas, przez to narzędzie, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania.

Zegar Online


Wyświetlanie czasu lokalnego. Wsparcie DST zmiany czasu.

Minutnik


Online aplikacji internetowych, bez instalacji.

Stoper


Status stoper, który może być zapisany i wspólne