--:--:--
::
g m
:
  • To darmowa aplikacja internetowa. Nie wymaga instalacji.
  • Wyświetlany czas zostanie zsynchronizowany z serwerem NTP.
  • Algorytm synchronizacji zegara wyświetla dokładny czas w przeglądarce.
  • Możesz zmodyfikować tytuł strony, a przycisk znajduje się na dole strony. Jest to przydatna funkcja podczas wykonywania działania.
  • Ekran nie wyłączy się, gdy aplikacja jest uruchomiona, chyba że ręcznie wyłączysz ekran.
  • Po uruchomieniu budzika pierwszy rząd to aktualny czas, a drugi rząd to pozostały czas.