Licznik Ręczny

0000 0
  • Może być używany do liczenia osób, oceniania lub liczenia kliknięć myszką.
  • Na początku wyświetla 4 cyfry. Gdy liczba licznika przekroczy 9999, staje się on 5 cyfr. Liczba może wynosić od -99999 do 999999.
  • Kliknij, aby policzyć. Kliknij przycisk , aby dodać jeden, a następnie przycisk , aby minus jeden. Dostępne są również przyciski klawiatury. Naciśnij przycisk / space , aby dodać jeden, przycisk do minus jeden.
  • Tytuł i numer można edytować.
  • Po kliknięciu przycisków ekran będzie nadal włączony.
  • Numer zostanie zapisany w przeglądarce. Możesz odświeżyć stronę w dowolnym momencie.
  • To jest internetowa aplikacja internetowa. Nie wymaga instalacji.
  • Żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami, a użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie naruszenia.