Za dużo pozycji na liście. Nie może przekraczać 100 pozycji.
Proszę wejść na listę
→ → →
↓ ↓ ↓
Chcesz zresetować?
kliknij, aby go obrócić

To narzędzie online do losowego wybierania nazwy lub przedmiotu.Nazywa się również losowym wyborem nazw, kołem nazw lub ruletką online.Czasami ludziom trudno jest podejmować decyzje. Następnie zrób listę istniejących opcji lub kandydatów, a następnie losowo wybierz jedną z nich. W takim przypadku możesz skorzystać z naszego narzędzia do podejmowania decyzji. Proste i przyjemne.Możesz modyfikować nazwy w obszarze tekstowym, umieszczając po jednej nazwie w każdym wierszu.Nazwiska zostaną narysowane na okręgu.Wystarczy kliknąć kółko, a zacznie się obracać przez kilka sekund. Wynik jest losowo wybierany z listy.Zapewniamy również przydatne klawisze skrótów, jeśli używasz pulpitu.

Co się dzieje, gdy zaczniesz się obracać (kliknięcie)?Program na tej stronie wygeneruje naprawdę losową liczbę za pomocą natywnego interfejsu API JavaScript i obliczy tę liczbę, aby wskazać jedną z nazw.Następnie koło zaczyna się obracać metodą CSS3-2D.