tasowanie kart
Ta aplikacja internetowa może zamienić wiele nazwisk w karty lub kartki papieru, a następnie pozwolić ludziom na losowy wybór. To kolejny sposób na losowy wybór osób, zadań, decyzji lub nagród. Ludzie zwykle używają słomek, pasków papieru lub patyczków i wybierają jeden losowo. Użyj tej aplikacji internetowej, aby łatwo wykonywać te czynności. Używamy algorytmu randomizacji Fisher–Yates , dzięki czemu możesz uzyskać uczciwe wyniki. Wprowadź jeden element w wierszu, innymi słowy jest tylko jeden element w wierszu. Kliknij , aby zamienić wszystkie elementy w karty, a następnie losuj je i odwracaj. Dla większej zabawy tytuł można edytować. Proszę nie pisać e-maili z prośbą o oszustwo! Należy przestrzegać lokalnych przepisów, a za wszelkie naruszenia odpowiada użytkownik. Ta strona jest dostarczana "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.