Losowo
Cofnij

Jest to aplikacja internetowa, która losowo sortuje wiele elementów na liście. Pozycje na liście mogą być nazwiskami, loteriami, identyfikatorami lub numerami. Wprowadź jeden element w wierszu, innymi słowy, jest tylko jeden element w wierszu. Następnie kliknij przycisk, aby przetasować kolejność. Wszystkie dane obsługiwane są po stronie przeglądarki. Wyniki można edytować.

Korzystanie z sortowania losowego w programie Excel jest trudne i dobrym pomysłem jest użycie go tutaj. Po prostu skopiuj i wklej wszystkie dane w Excelu tutaj, a następnie posortuj je losowo.

Ta aplikacja używa bardziej losowej funkcji kryptograficznej ( crypto.getRandomValues ) zamiast zwykłej wbudowanej funkcji losowej ( Math.random ). Należy przestrzegać lokalnych przepisów, a za wszelkie naruszenia odpowiada użytkownik. Ta strona jest dostarczana "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.