_
Rzuć monetą to prosty sposób na rozwiązanie problemu. Większość monet ma na awersie ludzką głowę, która może oznaczać „tak”, a rewers oznacza „nie”. Teoretycznie prawdopodobieństwo wynosi połowę. Istnieje kilka magicznych sztuczek, które mogą manipulować wynikiem rzucania monetą, więc korzystanie z tej aplikacji będzie bardziej sprawiedliwe. Ta aplikacja używa bardziej losowej funkcji kryptograficznej ( crypto.getRandomValues ) zamiast zwykłej wbudowanej funkcji losowej ( Math.random ). Użytkownicy w niektórych krajach mogą zobaczyć na tej stronie prawdziwe monety, ale jeśli spowoduje to jakiekolwiek problemy, daj nam znać. Należy przestrzegać lokalnych przepisów, a za wszelkie naruszenia odpowiada użytkownik. Ta strona jest dostarczana "tak jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.