Email HTML / Fajne e-mail link


Czy nadal używa starego "mailto:" formacie HTML?
To jest bezużyteczne, ponieważ większość użytkowników nie ma lokalnego oprogramowania klienckiego.
Spróbujmy fajny Link E-mail, który posiada funkcję automatycznego kopiowania.

QR Code Generator


Jest wolne.

Emoji in Blog


Użyj emoji w swoim blogu: Obsługuje wszystkie platformy blogger, to Wordpress , Blogger i Windows Live Writer(WLW) .