Symbol Mu (Znak mikro)

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
μΜµασπ
HTML oznacza
μ μ
μ
U+3BC
Symbol Mu (Małe litery)
Małe litery symbolu Mu są szeroko stosowane w dziedzinach takich jak fizyka, inżynieria i statystyka do reprezentowania mikrojednostek lub współczynników.
Μ Μ
Μ
U+39C
Symbol Mu (Duże litery)
Duże litery Mu są mniej powszechne, ale można je znaleźć w różnych kontekstach, na przykład podczas reprezentowania konkretnej populacji w statystyce.
µ µ
µ
U+B5
Znak mikro
Wariacja małego symbolu Mu często używana do oznaczania mikrojednostek w nauce i inżynierii.

Czym jest symbol Mu?

Symbol Mu, oznaczony jako μ (małe litery), Μ (duże litery) i µ (znak mikro), pochodzi z alfabetu greckiego. Jest głównie używany w różnych dziedzinach naukowych i akademickich do różnych zastosowań. Symbol ma korzenie w starożytnej kulturze greckiej i znalazł wiele zastosowań we współczesnych dziedzinach.

Oryginalny i wariacje symbolu Mu

Symbol Mu ma oryginalną formę oraz kilka wariacji. Poniżej prezentujemy te formy w postaci zwykłego tekstu, ułatwiając kopiowanie i wklejanie:

 • Oryginalne symbole: μ, Μ, µ
 • Wariacje: 𝚳, 𝛍, 𝛭, 𝜇, 𝜧, 𝝁, 𝝡, 𝝻, 𝞛, 𝞵

Typowe obliczenia związane ze znakiem mikro (µ)

Znak mikro (µ) często reprezentuje 'mikro-', który jest przedrostkiem jednostki w systemie metrycznym oznaczającym 10-6.

 • Długość: µm (mikrometr) = 10-6 metrów
 • Czas: µs (mikrosekunda) = 10-6 sekund
 • Masa: µg (mikrogram) = 10-6 gramów
 • Pojemność: µF (mikrofarad) = 10-6 faradów
 • Prąd: µA (mikroamper) = 10-6 amperów

Jak wpisać symbol Mu przy użyciu skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 230 (dla małych liter) lub 924 (dla dużych liter) na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Aby wpisać małe litery, naciśnij Option + m. Aby wpisać duże litery, możesz potrzebować specjalnego menu znaków lub skopiować je z innego miejsca.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz 03bc (dla małych liter) lub 039c (dla dużych liter) i naciśnij Enter.
 • HTML: Dla małych liter użyj μ; dla dużych liter użyj Μ; a dla ZNAKU MIKRO użyj µ.
 • LaTeX: Dla małych liter użyj komendy \mu. Dla dużych liter wystarczy wpisać M.

Obrazy symboli

Symbol Mu (Małe litery)Symbol Mu (Duże litery)Znak mikro