Symbole ułamkowe

∞ Symbole matematyczne | α β ∑ Litery greckie | ⁽¹²³⁾ Symbole indeksu dolnego / indeksu górnego | ½ ⅓ ¼ Symbole ułamkowe
Kliknij ikonę, aby skopiować do schowka ▼
½¼¾

Możesz także samodzielnie łączyć symbole ułamkowe.

※ Wszystkie symbole są znakami Unicode, a nie obrazami ani znakami kombinowanymi. Ale możesz też połączyć je samodzielnie. ※
Symbol tekstowy Znaczenie Kopiuj / wklej
½ wspólna frakcja - połowa
wspólna frakcja - jedna trzecia
wspólna frakcja - dwie trzecie
¼ wspólna frakcja - jedna czwarta
¾ wspólna frakcja - trzy czwarte
wspólna frakcja - jedna piąta
wspólna frakcja - dwie piąte
wspólna frakcja - trzy piąte
wspólna frakcja - cztery piąte
wspólna frakcja - jedna szósta
wspólna część - pięć szóstych
wspólna frakcja - jedna siódma
wspólna frakcja - jedna ósma
wspólna frakcja - trzy ósme
wspólna część - pięć ósmych
wspólna część - siedem ósmych
wspólna frakcja - jedna dziewiąta
wspólna frakcja - jedna dziesiąta
wspólna frakcja - zero trzecich
licznik frakcji jeden