Symbol Negacji (NOT)

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
¬
HTML oznacza
¬ ¬
¬
U+AC
Symbol Negacji (NOT)
Symbol negacji, oznaczony jako ¬, reprezentuje logiczną operację negacji. Wynikiem jest prawda, gdy operand jest fałszywy i na odwrót.

Co to jest Symbol Negacji (NOT)?

Symbol negacji, oznaczony jako ¬, jest używany w logice do oznaczania logicznej operacji negacji. Negacja daje wynik prawda, gdy jej operand jest fałszywy i na odwrót.

Alternatywne reprezentacje w oprogramowaniu i programowaniu

W różnych aplikacjach oprogramowania i językach programowania, operacja "not" może być reprezentowana różnie:

 • JavaScript (JS): Logiczne "not" jest reprezentowane za pomocą !. Na przykład, !x.
 • Google Sheets: Używa funkcji NOT(), jak na przykład =NOT(A1=10).
 • Excel: Głównie używa funkcji NOT(), na przykład =NOT(A1=10).

Zastosowania Symbolu Negacji w różnych dziedzinach

Symbol Negacji (¬) ma zastosowanie w wielu dziedzinach:

 • Matematyka: Szeroko stosowany w logice zdaniowej i innych kontekstach matematycznych.
 • Informatyka: Wykorzystywany w programowaniu do operacji logicznych i warunków.
 • Filozofia: Używany w logice formalnej i argumentach filozoficznych.

Interpretacja Symbolu Negacji w dużej mierze zależy od kontekstu jego użycia, czy to w dyscyplinach akademickich, czy w naukach stosowanych.

Jak wpisać Symbol Negacji za pomocą skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz odpowiedni kod na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt. (Konkretny kod Alt może różnić się w zależności od czcionki i oprogramowania.)
 • Mac: Konkretny skrót może się różnić. Często potrzebne są specjalistyczne oprogramowanie lub ustawienia.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz kod Unicode w systemie szesnastkowym i naciśnij Enter.
 • HTML: Użyj odpowiedniego dla symbolu negacji nazwanego bytu lub jego numerycznego bytu.
 • LaTeX: Aby wpisać Symbol Negacji w LaTeX, użyj polecenia \lnot.

Obrazy symboli

Symbol Negacji (NOT)