Symbol alternatywy (OR)

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
¬
HTML oznacza
∨
∨
U+2228
Symbol alternatywy (OR)
Symbol alternatywy, oznaczony jako ∨, reprezentuje operację logiczną alternatywy, która jest prawdziwa, gdy co najmniej jeden z jej operandów jest prawdziwy.

Co to jest symbol alternatywy (OR)?

Symbol alternatywy, symbolizowany przez ∨, jest używany w logice do oznaczania operacji logicznej alternatywy. Alternatywa jest prawdziwa, gdy co najmniej jeden z jej operandów jest prawdziwy.

Alternatywne reprezentacje w oprogramowaniu i programowaniu

W różnych aplikacjach i językach programowania operacja "lub" może być reprezentowana inaczej:

 • JavaScript (JS): Logiczne "lub" jest reprezentowane za pomocą ||. Na przykład, x > 10 || y < 5.
 • Google Sheets: Używa funkcji OR(), jak w =OR(A1>10, B1<5).
 • Excel: Głównie używa funkcji OR(), jak w =OR(A1>10, B1<5). Dodatkowo, + może być używane jako skrót dla "lub" w formułach tablicowych.

Zastosowania symbolu alternatywy w różnych dziedzinach

Symbol alternatywy (∨) ma zastosowanie w wielu dziedzinach:

 • Matematyka: Szeroko stosowany w logice zdaniowej i innych kontekstach matematycznych.
 • Informatyka: Wykorzystywany w programowaniu do operacji logicznych i warunków.
 • Filozofia: Używany w logice formalnej i argumentach filozoficznych.

Interpretacja symbolu alternatywy w dużej mierze zależy od kontekstu jego użycia, czy to w dyscyplinach akademickich, czy w naukach stosowanych.

Jak wpisać symbol alternatywy za pomocą skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz odpowiedni kod na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt. (Konkretny kod Alt może się różnić w zależności od czcionki i oprogramowania.)
 • Mac: Konkretny skrót może się różnić. Często potrzebne są specjalne oprogramowanie lub ustawienia.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz kod Unicode w formacie heksadecymalnym i naciśnij Enter.
 • HTML: Użyj odpowiedniej nazwanej jednostki dla symbolu alternatywy lub jej numerycznej jednostki.
 • LaTeX: Aby wpisać symbol alternatywy w LaTeX, użyj komendy \lor.

Obrazy symboli

Symbol alternatywy (OR)