Symbol koniunkcji (AND)

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
¬
HTML oznacza
∧
∧
U+2227
Symbol koniunkcji (AND)
Symbol koniunkcji, oznaczony jako ∧, reprezentuje operację logiczną koniunkcji, która jest prawdziwa tylko wtedy, gdy obie jej składowe są prawdziwe.

Co to jest Symbol koniunkcji (AND)?

Symbol koniunkcji, symbolizowany przez ∧, jest używany w logice do oznaczenia operacji logicznej koniunkcji. Koniunkcja jest prawdziwa tylko wtedy, gdy obie jej składowe są prawdziwe.

Alternatywne reprezentacje w oprogramowaniu i programowaniu

W różnych aplikacjach oprogramowania i językach programowania, operacja "and" może być reprezentowana różnie:

 • JavaScript (JS): Logiczne "and" jest reprezentowane za pomocą &&. Na przykład, x > 10 && y < 5.
 • Google Sheets: Używa funkcji AND(), jak w =AND(A1>10, B1<5).
 • Excel: Głównie używa funkcji AND(), jak w =AND(A1>10, B1<5). Dodatkowo, * może być używany jako skrót dla "and" w ramach formuł tablicowych.

Zastosowania symbolu koniunkcji w różnych dziedzinach

Symbol koniunkcji (∧) ma zastosowania w wielu dyscyplinach:

 • Matematyka: Szeroko stosowany w logice zdaniowej i innych kontekstach matematycznych.
 • Informatyka: Stosowany w programowaniu do operacji logicznych i warunków.
 • Filozofia: Używany w logice formalnej i argumentach filozoficznych.

Interpretacja symbolu koniunkcji w dużej mierze zależy od jego kontekstowego użycia, czy to w dyscyplinach akademickich, czy w naukach stosowanych.

Jak wpisać symbol koniunkcji za pomocą skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz odpowiedni kod na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt. (Konkretny kod Alt może różnić się w zależności od czcionki i oprogramowania.)
 • Mac: Konkretny skrót może się różnić. Często potrzebne jest specjalistyczne oprogramowanie lub ustawienia.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz szesnastkowy kod Unicode i naciśnij Enter.
 • HTML: Użyj odpowiedniej nazwanej encji dla symbolu koniunkcji lub jej liczbowej encji.
 • LaTeX: Aby wpisać Symbol koniunkcji w LaTeX, użyj polecenia \land.

Obrazy symboli

Symbol koniunkcji (AND)