Kliknij ikonę, aby skopiować do schowka ▼
μ°²³Ω
symbole jednostek
※ Wszystkie symbole są znakami Unicode, a nie obrazami ani znakami kombinowanymi. Ale możesz też połączyć je samodzielnie. ※
Symbol tekstowy Znaczenie Kopiuj / wklej
μ Symbol MU. Mikro (grecka litera μ lub starszy mikro symbol µ) to przedrostek jednostkowy w systemie metrycznym oznaczający współczynnik 10–6 (jedna milionowa). Mała litera mu (μι), 12. litera współczesnego alfabetu greckiego.
° stopień (temperatura lub kąt)
symbol mikrograma
symbol miligrama
symbol kilograma
znak uncji
skrót od cala
symbol nanometru (nanometr)
symbol mikrometru (mikrometr)
symbol milimetra (milimetr)
symbol centymetra (centymetr)
symbol kilometra (kilometr)
² indeks górny drugi
³ indeks górny trzy
alternatywna forma ml (mililitr)
alternatywna forma dl (decylitr)
alternatywna forma kl (kilolitra)
symbol „centymetra sześciennego”
(chemia, fizyka, data) alternatywna pisownia „MOLE”.
(matematyka) logarytm
symbol kilobajta
symbol megabajta. Licencjat medycyny
Skrót gigabajta. Inicjalizm Wielkiej Brytanii.
skrót kalorii. skrót kalibru.
skrót kilokalorii.
symbol herca, jednostka częstotliwości.
symbol kiloherca
symbol megaherca
symbol gigaherca
symbol kilowata
Ω miara oporu elektrycznego w jednostce SI, om, prawidłowe wstąpienie węzła wstępującego lub długość węzła wstępującego w astronomii i mechanice orbitalnej, stała omega, asymptotyczna notacja dolnej granicy związana z dużą notacją O, w teorii prawdopodobieństwa i statystyce mechanika, wsparcie, kąt bryłowy, baryton omega, funkcja arytmetyczna zliczająca czynniki pierwsze liczby liczone z wielokrotnością lub parametrem gęstości w kosmologii.
(matematyka) logarytm naturalny; logarytm do podstawy e.
symbol decybeli
symbol światła
symbol milisekundy
Skrót radianów. Skrót grzejnika. Skrót promienia wzroku.
symbol kandeli
symbol kilopaskala
(chemia) Miara kwasowości lub zasadowości roztworu wodnego, równa logarytmowi ujemnemu stężenia jonów hydroniowych w trzonowcach.