Symbol stopnia

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
°
HTML oznacza
° °
°
U+B0
Domyślny symbol stopnia
Jest to standardowy symbol stopnia używany do oznaczania temperatury, kątów lub innych kontekstów, w których stosuje się pojęcie stopnia.

Czym jest symbol stopnia?

Symbol stopnia, oznaczany jako °, jest powszechnie używany w różnych kontekstach do reprezentowania pojęcia "stopień". Najczęściej spotykany jest w odczytach temperatury (np. 25°C) oraz do oznaczania kątów (np. kąt prosty 90°).

Jak używać symbolu stopnia?

Symbol stopnia jest używany w prosty sposób, bezpośrednio po liczbie, którą modyfikuje. Kilka powszechnych zastosowań to:

 • W odczytach temperatury: 37°C lub 98,6°F. Alternatywnie, można również używać zintegrowanych symboli: 37℃ lub 98,6℉.
 • Do oznaczania kątów: kąt 45°.
 • W współrzędnych geograficznych: szerokość 35°N lub długość 75°W.

Należy pamiętać, że przy oznaczaniu temperatury ważne jest również określenie skali temperatury, używając stopni Celsjusza (°C lub ) lub stopni Fahrenheita (°F lub ). Należy pamiętać, że zintegrowane symbole już zawierają symbol stopnia.

Różnica między symbolem stopnia a innymi podobnymi symbolami

Ważne jest odróżnienie symbolu stopnia od innych podobnych symboli. Na przykład symbol nad pierścieniem (˚) może wyglądać podobnie, ale ma inne zastosowanie. Zawsze upewnij się, że używasz właściwego symbolu dla jasności i dokładności.

Najczęstsze nieporozumienia związane z symbolem stopnia

 1. Pomylenie symbolu stopnia z symbolami minuty (′) i sekundy (″), które oznaczają minuty i sekundy odpowiednio w układach współrzędnych geograficznych.
 2. Zapomnienie o określeniu skali temperatury (℃ lub ℉) przy oznaczaniu temperatur, co może prowadzić do potencjalnych nieporozumień.

Historia symbolu stopnia

Dokładne pochodzenie symbolu stopnia nie jest dobrze udokumentowane, ale jego użycie można śledzić od wieków, zwłaszcza w kontekstach astronomicznych. Wraz z rozwojem standaryzowanych systemów miar, zastosowanie tego symbolu stało się bardziej powszechne, zwłaszcza w matematyce i naukach ścisłych.

Jak wpisać symbol stopnia za pomocą skrótów klawiaturowych i kodów Alt?

 • Na systemach Windows: Przytrzymaj klawisz Alt na klawiaturze i wpisz 0176 na klawiaturze numerycznej, a następnie puść klawisz Alt.
 • Na komputerach Mac: Naciśnij klawisze Option + Shift + 8.
 • Na wielu systemach Linux: Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz b0 i naciśnij klawisz Enter.
 • Do kodowania w HTML: Użyj nazwanego znaku ° lub liczbowego znaku °.

Najczęstsze zastosowania symbolu stopnia w różnych dziedzinach

 • Matematyka: Symbol stopnia jest powszechnie stosowany do oznaczania kątów. Na przykład w trygonometrii można odnosić się do kątów trójkąta jako 30°, 60° i 90°.
 • Geografia: W współrzędnych geograficznych symbol stopnia oznacza szerokość i długość geograficzną, na przykład 40°N 70°W.
 • Fizyka i inżynieria: Symbol stopnia jest używany do oznaczania temperatury, zwłaszcza w termodynamice, takiej jak temperatura wrzenia wody przy 100°C.
 • Astronomia: Symbol stopnia jest używany do wyrażenia wielkości obiektów lub zjawisk kosmicznych obserwowanych z Ziemi, na przykład pozorny rozmiar Księżyca wynosi około 0,5°.

Oznaczenia kątów i ich związek z symbolem stopnia

Kąty są fundamentalne w matematyce, fizyce i inżynierii. Podczas gdy symbol stopnia (°) jest powszechnie stosowany do oznaczania miary kąta, istnieje wiele symboli, które reprezentują konkretne rodzaje kątów lub konstrukcje kątowe. Zrozumienie różnicy między tymi symbolami a ogólnym symbolem stopnia jest istotne dla klarownej i dokładnej komunikacji. Oto kilka najczęściej spotykanych i specjalistycznych symboli kątowych:

 • - Reprezentuje kąt utworzony przez dwa promienie z wspólnym końcem.
 • - Oznacza kąt prosty, który mierzy dokładnie 90°.
 • i - Symbole używane do oznaczania kątów, przy czym często reprezentuje konkretne rozdzielenie kątowe między dwoma liniami.
 • - Często używany do oznaczania zmierzonego kąta, zwłaszcza w kontekstach geometrycznych.
 • - Oznacza kąt między trzema lub więcej płaszczyznami przecinającymi się w jednym punkcie.
 • i - Reprezentują kąty łukowe, które są związane z odcinkami okręgu.
 • , , , , , , , , , i - Są to specjalistyczne symbole używane w różnych kontekstach matematycznych lub technicznych do oznaczania konkretnych konstrukcji kątowych lub relacji kątowych.
 • 📐 - Reprezentuje narzędzie do rysowania, kątomierz, często używane do rysowania lub pomiaru kątów.

Sam symbol stopnia (°) jest używany po liczbie do określenia wielkości kąta. Na przykład, gdy mówimy, że kąt ma miarę 45°, określamy, że jego wielkość znajduje się w połowie drogi między kątem prostym (90°) a linią prostą (0° lub 180°). Chociaż te oznaczenia kątowe pomagają wizualizować lub konstruować kąty, symbol stopnia je kwantyfikuje.

Przydatne narzędzia

Interaktywny kątomierz online - Ta interaktywna aplikacja internetowa umożliwia pomiar kątów za pomocą urządzenia mobilnego.

Obrazy symboli

Domyślny symbol stopnia