• znaki interpunkcyjne | ❝ cudzysłów | » symbole nawiasów | § znak akapitu | * symbole gwiazdki
Kliknij ikonę, aby skopiować do schowka ▼
"'«»`ˊ

※ Wszystkie symbole są znakami Unicode, a nie obrazami ani znakami kombinowanymi. Ale możesz też połączyć je samodzielnie. ※
Symbol tekstowy Znaczenie Kopiuj / wklej
« podwójny kąt cudzysłowu skierowany w lewo
» cudzysłów dwukierunkowy skierowany w prawo
pozostawił pojedynczy cudzysłów
pojedynczy pojedynczy cudzysłów
pojedynczy niski cudzysłów
pojedynczy wysoki cudzysłów
lewy podwójny cudzysłów
prawy podwójny cudzysłów
podwójnie niski cudzysłów
podwójnie odwrócony znak cudzysłowu
pojedynczy znak cudzysłowu
pojedynczy znak cudzysłowu
ciężki pojedynczy zwrócony przecinek cudzysłów ornament
ciężki pojedynczy znak przecinka cudzysłowu
ciężki, podwójnie obrócony przecinek znak cudzysłowu
ciężki podwójny przecinek znak cudzysłowu
odwrócony podwójny znak cudzysłowu
podwójny znak cudzysłowu
niski podwójny znak cudzysłowu
znak cudzysłowu
apostrof pełnej szerokości
Myślnik cytatu, znany również jako poziomy pasek
alternatywa dla myślnika ofertowego
En-dash, używany zamiast em-dash do myślnika w niektórych językach (np. Szwedzki)