• znaki interpunkcyjne | ❝ cudzysłów | » symbole nawiasów | § znak akapitu | * symbole gwiazdki
Kliknij ikonę, aby skopiować do schowka ▼
︿«»
※ Wszystkie symbole są znakami Unicode, a nie obrazami ani znakami kombinowanymi. Ale możesz też połączyć je samodzielnie. ※
Symbol tekstowy Znaczenie Kopiuj / wklej
lewy wspornik narożny. (CJK)
wspornik narożny prawy. (CJK)
lewy biały wspornik narożny. (CJK)
prawy biały wspornik narożny. (CJK)
podwójny kąt wskazujący
podwójny kąt wskazujący
︿ symbol szewronu wskazuje na górę
symbol szewronu wskazuje na dół
formularz prezentacji dla pionowego lewego narożnika. (CJK)
formularz prezentacji dla pionowego prawego narożnika. (CJK)
formularz prezentacji pionowego lewego narożnego wspornika narożnego. (CJK)
formularz prezentacji dla pionowego prawego narożnika białego. (CJK)
pojedynczy znak cudzysłowu
pojedynczy znak cudzysłowu
« podwójny kąt cudzysłowu skierowany w lewo
» cudzysłów dwukierunkowy skierowany w prawo
wspornik lewego narożnika o połowie szerokości
wspornik prawego narożnika o połowie szerokości
w górę symbol grotu strzałki
symbol strzałki w dół
symbol grymasu
symbol uśmiechu
górny nawias kwadratowy
nawias górny
dolny nawias
górny nawias klamrowy
dolny nawias klamrowy
górny nawias w kształcie skorupy żółwia
dolny nawias w kształcie skorupy żółwia