test ping

Czas --
Serwery --
Klient --
--
ms
Minimum / Maksimum
-- / --
Średnia
--
OdchStd
--
Mediana
--
Liczba wartości
--
Wskaźnik sukcesu
--
  • ping zwany także latency lub jitter . Wykorzystuje technologię strumieniową do testowania jakości połączenia sieciowego przez najbliższy serwer.
  • Gracze online i zdalni pracownicy terminali potrzebują niskiego opóźnienia sieci. Ta strona zapewnia uczciwy sposób sprawdzenia stanu sieci. Mniej niż 50 ms jest idealne, mniej niż 100 ms jest nadal w porządku, a więcej niż 300 ms jest okropne. Jeśli linia na wykresie jest stabilna, sieć jest stabilna. Jeśli linia na wykresie jest niestabilna, sieć nie jest stabilna. Możesz także spojrzeć na średnią i odchylenie standardowe.
  • 1000ms = 1 sekunda
  • Test zostanie zatrzymany, jeśli nie oglądasz go na tej stronie. Ponieważ przeglądarka ma wbudowaną funkcję oszczędzania energii, która spowolni program testujący, aby wynik był niepoprawny.
  • Nie potrzebujesz wiersza polecenia w terminalu. Ta strona to aplikacja internetowa. Nie musisz instalować aplikacji ani oprogramowania.
  • Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami, a użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie naruszenia. Każda strona lub aplikacja jest dostarczana „w stanie, w jakim się znajduje”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.