@
Będzie konwertować do specjalnego adresu URL, smart phone otworzy konto tweets za pomocą twitter app.