Skopiuj do schowka

  • Długość tekstu jest ograniczona do {1} znaków.
  • Obsługa kodu QR
  • Utworzona strona wygasa za 24 godziny.
  • Adres URL utworzonej strony zawiera adres IP.
  • Przestrzegaj lokalnych przepisów, nie używaj do celów niezgodnych z prawem.
Informacje o utworzonych stronach:
  • brak jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.
  • robot nie indeksuje.
  • Format URL: /copy/v1/{text}/{ip}-{time}-{token}
  • Nie twórz skróconego adresu URL, jeśli strona ma tajną treść.