Podzbiór

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
HTML oznacza
⊂
⊂
U+2282
Podzbiór
Symbol Podzbiór, oznaczony jako ⊂, jest używany w teorii zbiorów do wskazania, że jeden zbiór jest podzbiorem innego, ale nie jest mu równy.
⊆
⊆
U+2286
Podzbiór lub równy
Symbol Podzbiór lub równy, oznaczony jako ⊆, wskazuje, że jeden zbiór jest albo podzbiorem innego, albo jest mu równy.

Co to jest symbol "Podzbiór"?

Symbol Podzbiór, reprezentowany przez ⊂, oznacza, że jeden zbiór jest zawarty w innym, ale nie jest z nim identyczny. Na przykład, jeżeli mamy zbiory A = {1, 2, 3} i B = {1, 2, 3, 4, 5}, może to być wyrażone jako A ⊂ B, co wskazuje, że A jest podzbiorem B.

Co to jest symbol "Podzbiór lub równy"?

Symbol Podzbiór lub równy, reprezentowany przez ⊆, wskazuje, że jeden zbiór jest albo zawarty w innym, albo jest z nim identyczny. Dla tych samych zbiorów A i B, A ⊆ B jest także poprawne, ponieważ A jest podzbiorem B. Jednakże, jeśli A = {1, 2, 3} i B = {1, 2, 3}, A ⊆ B będzie odpowiednim oznaczeniem, ponieważ oba zbiory są sobie równe.

Jak rozróżnić symbole Podzbiór

Zrozumienie różnicy między tymi dwoma symbolami jest kluczowe, aby uniknąć pomyłek. Pamiętaj, że ⊂ oznacza ścisły podzbiór (nie równy), podczas gdy ⊆ oznacza podzbiór lub równy. Ten drugi symbol dopuszcza możliwość, że oba porównywane zbiory mogą być identyczne.

Zastosowania i unikalne użycia symboli Podzbiór

Symbole podzbiór (⊂ i ⊆) są podstawowe w różnych matematycznych i komputerowych kontekstach:

  • Teoria zbiorów: Używane do wyrażania relacji między zbiorami.
  • Matematyka: Pojawiają się w różnych dziedzinach do przedstawiania relacji zbiorów.
  • Informatyka: Niezbędne w algorytmach i strukturach danych do wyrażania relacji i operacji na zbiorach.

Wprowadzanie symboli Podzbiór

  • Windows: Dla ⊂, użyj Alt+8834; dla ⊆, użyj Alt+8838.
  • Mac: Dostęp do obu symboli za pomocą Character Viewer.
  • Linux: Dla ⊂, użyj Ctrl+Shift+u a następnie 2282; dla ⊆, wprowadź 2286.
  • HTML: Dla ⊂, użyj ⊂ lub ⊂; dla ⊆, użyj ⊆ lub ⊆.
  • LaTeX: Dla ⊂, wpisz \subset; dla ⊆, wpisz \subseteq.

Obrazy symboli

PodzbiórPodzbiór lub równy