Symbol Służący do Oznaczania Znaków Towarowych

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
®©
HTML oznacza
℠
U+2120
Symbol Znaku Usługowego
Reprezentuje niezarejestrowany znak usługowy, wskazujący na znak używany do promowania lub markowania usług. Sygnalizuje roszczenie do praw do znaku dla usług, nawet jeśli rejestracja znaku usługowego nie została jeszcze sfinalizowana.

Zrozumienie Symbolu Znaku Usługowego: ℠

Podczas gdy znaki towarowe odnoszą się do towarów, znaki usługowe odnoszą się do usług. Symbol Znaku Usługowego, oznaczany jako ℠, jest odpowiednikiem symbolu ™, ale dotyczy usług, a nie produktów.

  • Symbol Znaku Usługowego (℠): Ten symbol jest używany dla niezarejestrowanych znaków usługowych, sygnalizując roszczenie do określonej nazwy, slogana lub logo, które reprezentuje usługi. Podobnie jak symbol ™, oznacza roszczenie do określonego znaku, nawet jeśli rejestracja oficjalna nie została jeszcze zakończona. Jednak dotyczy on specjalnie usług, a nie towarów.

Na przykład firma oferująca doradztwo finansowe może używać symbolu ℠ obok swojej nazwy marki, wskazując swoje roszczenie do tej konkretnej reprezentacji usługi.

Znaczenie Znaków Usługowych w Budowaniu Marki

W dzisiejszej gospodarce usługi stanowią znaczącą część rynku. Dlatego ochrona tożsamości marki w sektorze usług jest kluczowa. Znaki usługowe oferują firmom możliwość zgłoszenia ich unikalnych usług i odróżnienia się od konkurencji. Ważne jest, aby dostawcy usług prawidłowo rozumieli i używali symbolu ℠, zapewniając dokładne wyrażenie unikalności swojej marki i propozycji wartości.

Prawdziwy Przykład: Wiodące Platformy Strumieniowe

Popularne platformy strumieniowe, takie jak Netflix czy Spotify, świadczą usługi, a nie fizyczne towary. Gdy te firmy rozpoczęły działalność, mogły używać symbolu ℠ obok swoich nazw, sloganów lub logo, wskazując swoje roszczenie do tej konkretnej reprezentacji usług strumieniowania. Kiedy stały się uznane i zarejestrowały swoje znaki usługowe, mogły przejść do używania symbolu ®.

Prawne Implikacje Symboli Znaków Usługowych

Podobnie jak symbol ™, symbol ℠ nie oferuje pełnej ochrony prawnej, która wiąże się z oficjalną rejestracją. Jednak zapewnia publiczne oświadczenie o posiadaniu określonej reprezentacji usługi. Firmy są zachęcane do rejestracji swoich znaków usługowych w celu uzyskania solidnej ochrony prawnej przed potencjalnymi naruszeniami lub sporami.

Jak Używać Symbolu Znaku Usługowego

Symbol ℠ powinien być umieszczony bezpośrednio po nazwie, logo lub haśle, do którego się odnosi, najlepiej w prawym górnym rogu. Na przykład:

NazwaUsługi℠

Inne zastosowania obejmują:

  • W cyfrowych reklamach usługowych.
  • Na stronie głównej lub stronie informacyjnej firmy.
  • W materiałach promocyjnych dotyczących wydarzeń lub kampanii opartych na usługach.

Obrazy symboli

Symbol Znaku Usługowego