Symbol Nierówności

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
=><
HTML oznacza
&ne;
&#8800;
U+2260
Symbol Nierówności
Symbol nierówności, oznaczany jako ≠, jest używany w matematyce i informatyce do wskazania, że dwie wartości lub wyrażenia nie są sobie równe.

Co to jest Symbol Nierówności?

Symbol nierówności, symbolizowany przez ≠, jest używany do oznaczenia, że dwie wartości lub wyrażenia matematyczne nie są sobie równe.

Zastosowanie Symbolu Nierówności w różnych dziedzinach

Symbol nierówności (≠) ma zastosowanie w wielu dyscyplinach:

 • Matematyka: Powszechnie stosowany w algebrze, analizie matematycznej i teorii liczb.
 • Informatyka: Wykorzystywany w językach programowania dla instrukcji warunkowych.
 • Statystyka: Używany do oznaczania nierówności w testach statystycznych.
 • Inżynieria: Wykorzystywany w logice warunkowej w modelach inżynierskich.

Warianty w Google Sheets, Excelu i programowaniu

W arkuszach kalkulacyjnych i językach programowania operator "nierówności" może być reprezentowany w różny sposób:

 • Google Sheets i Excel: Najczęściej stosują operator "nierówności" reprezentowany jako <>.
 • Python, Java, C/C++, i JavaScript: Te języki programowania reprezentują operator "nierówności" jako !=. W JavaScript nierówność ścisła może być również reprezentowana jako !==.

Jak wpisać Symbol Nierówności używając skrótów klawiaturowych, kodów Alt i LaTeX

 • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 8800 na klawiaturze numerycznej, a następnie zwolnij klawisz Alt.
 • Mac: Naciśnij Option + =.
 • Linux: Naciśnij Ctrl + Shift + u, następnie wpisz 2260 i naciśnij Enter.
 • HTML: Użyj nazwanej encji &ne; lub encji numerycznej &#8800;.
 • LaTeX: Aby wpisać Symbol Nierówności w LaTeX, użyj polecenia \neq.

Obrazy symboli

Symbol Nierówności