Znak wielokropka

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
.
HTML oznacza
…
…
U+2026
Wielokropek (Ellipsis)
Znak wielokropka, oznaczany jako …, składa się z trzech kropek i wskazuje na pominięcie lub pauzę w mowie lub piśmie.

Czym jest znak wielokropka?

Znak wielokropka, symbolizowany przez …, często jest używany do wskazania pauzy, pominięcia słów lub oderwania myśli. Może również oznaczać niedokończoną listę lub sugerować kontynuację.

Przykład użycia wielokropka

W literaturze wielokropek może być użyty do wskazania wahania postaci, na przykład: "Wydawało mi się, że widziałem... nieważne."

Użycie wielokropka w formalnym piśmie

W formalnym piśmie wielokropek często jest używany do wskazania pominiętych fragmentów cytowanego materiału. Na przykład, przy cytowaniu fragmentu z książki, nieistotne sekcje mogą być pominięte i zastąpione wielokropkiem, aby skrócić cytat, jednocześnie zachowując jego znaczenie.

Zastosowania i unikalne użycia znaku wielokropka

Znak wielokropka (…) ma różne zastosowania i unikalne użycia:

  • Literatura: Używany do wskazania pauzy, pominięcia słów lub oderwania myśli.
  • Matematyka: Stosowany do reprezentacji niedokończonej sekwencji lub listy.
  • Grafika: Wykorzystywany w projektach, aby sugerować kontynuację.
  • Projektowanie stron internetowych i aplikacji: Używany do reprezentacji skróconego tekstu lub wskazania dostępności większej ilości treści.
  • Dziennikarstwo: Używany w cytatach do wskazania pominiętych fragmentów.

Jak wpisać znak wielokropka za pomocą skrótów klawiszowych, kodów Alt i LaTeX

  • Windows: Przytrzymaj klawisz Alt i wpisz 0133 na klawiaturze numerycznej, a następnie puść klawisz Alt.
  • Mac: Naciśnij klawisze Option + ;.
  • Linux: Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz 2026 i naciśnij klawisz Enter.
  • HTML: Użyj nazwanego znaku … lub znaku numerycznego ….
  • LaTeX: Aby wpisać znak wielokropka w LaTeX, użyj polecenia \ldots.

Obrazy symboli

Wielokropek (Ellipsis)