Symbole "Ponieważ–W związku z tym"

Kopiuj / wklej

Kliknij, aby skopiować ▼
HTML oznacza
∴
∴
U+2234
Symbol "W związku z tym"
Symbol "W związku z tym", oznaczany jako ∴, służy do wskazywania logicznego wniosku lub rezultatu na podstawie danego stwierdzenia.
∵
U+2235
Symbol "Ponieważ"
Symbol "Ponieważ", oznaczany jako ∵, jest używany w pisaniu formalnym i matematyce do wskazywania przyczyny lub powodu.

Czym są symbole "Ponieważ–W związku z tym"?

Symbol "Ponieważ" (∵) jest używany do wskazania przyczyny, podczas gdy symbol "W związku z tym" (∴) oznacza rezultat lub wniosek wynikający z poprzedniego stwierdzenia.

Przykład użycia symboli "Ponieważ–W związku z tym"

W logicznym stwierdzeniu można powiedzieć: "Na zewnątrz pada deszcz ∵ ziemia jest mokra." i "Ziemia jest mokra ∴ na zewnątrz pada deszcz."

Różnica między "Ponieważ" a "W związku z tym"

Symbol "Ponieważ" jest używany do określenia przyczyny, podczas gdy symbol "W związku z tym" jest używany do wskazywania konsekwencji lub rezultatu. W logicznych argumentach "ponieważ" stanowi przesłankę, podczas gdy "w związku z tym" przedstawia wniosek.

Zastosowania symboli "Ponieważ–W związku z tym"

Symbole "Ponieważ–W związku z tym" (∵ i ∴) mają różne zastosowania:

  • Matematyka: Stosowane w dowodach i logicznych argumentach do oznaczania przyczyn i wniosków.
  • Pisanie formalne: Używane do zwięzłego wyrażania związku przyczynowo-skutkowego i rezultatów.
  • Filozofia: Pojawiają się w argumentach i dedukcjach filozoficznych.

Jak wpisać symbole "Ponieważ–W związku z tym" za pomocą skrótów klawiszowych, kodów Alt i LaTeX

  • Windows: Dla "∵" przytrzymaj klawisz Alt i wpisz na klawiaturze numerycznej 8757. Dla "∴" użyj 8756.
  • Mac: Te symbole mogą nie mieć bezpośrednich skrótów. Użyj Przeglądarki znaków lub wstaw z palety symboli.
  • Linux: Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + u, a następnie wpisz 2235 dla "∴" i naciśnij Enter. Dla "∵" użyj 2234.
  • HTML: Dla "∵" użyj ∵, a dla "∴" użyj ∴.
  • LaTeX: Aby wpisać symbol "W związku z tym", użyj \therefore, a dla symbolu "Ponieważ" użyj \because.

Obrazy symboli

Symbol "W związku z tym"Symbol "Ponieważ"