emoji | symbol tekstowy
Kliknij ikonę, aby skopiować do schowka ▼
⬿𖣫𖤂⤿⥿➡️⬅️⬇️⬆️↖️↙️↘️↗️🔄🔀↔️↕️⤴️🔃↩️↪️◀️▶️🔁⤵️🔽🔼👉👈👇👆

Na podobny temat: symbole trójkąta

※ Wszystkie symbole są znakami Unicode, a nie obrazami ani znakami kombinowanymi. Ale możesz też połączyć je samodzielnie. ※
Symbol tekstowy Znaczenie Kopiuj / wklej
czarna strzałka w lewo
czarna strzałka w górę
czarna strzałka w dół
czarna strzałka w prawo
czarna strzałka północno-wschodnia
czarna strzałka północno-zachodnia
czarna strzałka południowo-wschodnia
czarna strzałka na południowy zachód
czarna strzałka w lewo i prawo
czarna strzałka w górę i w dół
Strzałka w lewo ze skreśleniem
strzałka w górę z przekreśleniem
strzałka w dół przekreślona
strzałka w prawo z przekreśleniem
Strzałka w lewo i prawo przekreślona
Strzałka w górę i w dół z trójkątną główką
Strzałka w prawo z końcówką skierowaną w dół
Strzałka skierowana w prawo z końcówką skierowaną do góry
strzałka w lewo z końcówką skierowaną w dół
Strzałka w lewo z końcówką skierowaną do góry
Strzałka w prawo z końcówką skierowaną w dół
Strzałka w prawo z końcówką skierowaną do góry
Strzałka w lewo z końcówką skierowaną w dół
Strzałka w lewo ze wskazówką skierowaną do góry
Trzy strzałki w lewo
Długa kręta strzałka w lewo
Strzałka w lewo z kropkowanym trzonem
⬿ Strzałka w kształcie fali wskazująca bezpośrednio w lewo
Czwórkowa strzałka w lewo
Prawostrzałkowa strzałka poczwórna
strzałka w górę w dół
strzałka północno-zachodnia
strzałka północno-wschodnia
strzała południowo-wschodnia
strzała południowo-zachodnia
strzałka w lewo z pociągnięciem
strzałka w prawo z pociągnięciem
strzałka w lewo
strzałka w prawo
Strzałka w lewo z dwiema głowami
dwie strzały w górę
strzałka w prawo z dwiema głowami
skierowana w dół dwugłowa strzała
strzałka w lewo z ogonem
strzałka w prawo z ogonem
strzałka w lewo od paska
strzałka w górę od paska
strzałka w prawo z paska
strzałka w dół od paska
strzałka w górę z podstawą
strzałka w lewo z hakiem
strzałka w prawo z hakiem
strzałka w lewo z pętlą
strzałka w prawo z pętlą
strzałka w lewo prawa fala
lewa prawa strzałka z pociągnięciem
zygzakowata strzałka w dół
strzałka w górę z końcem w lewo
strzałka w górę z końcówką w prawo
strzałka w dół z końcem w lewo
strzałka w dół z końcówką w prawo
strzałka w prawo z rogiem w dół
górna półkolista strzałka w lewo
górna strzałka w półkolu zgodna z ruchem wskazówek zegara
strzałka północno-zachodnia do długiego paska
Strzałka w lewo, aby przewinąć nad strzałką w prawo, aby przewinąć
strzałka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
otwarta strzałka w prawo
lewy harpun z zadziorem w górę
lewy harpun z zadziorem skierowanym w dół
w górę harpun z zadziorem w prawo
w górę harpun z kolcami w lewo
harpun w prawo z zadziorem w górę
harpun w prawo z zadziorem w dół
w dół harpun z zadziorem w prawo
harpun w dół z zadziorem w lewo
strzałka w prawo nad strzałką w lewo
strzałka w górę w lewo strzałki w dół
strzałka w lewo nad strzałką w prawo
sparowane strzałki w lewo
sparowane w górę strzałki
połączone w prawo strzałki
sparowane strzałki w dół
lewy harpun nad prawym harpunem
harpun w prawo nad harpunem w lewo
podwójna strzałka w lewo z pociągnięciem w lewo
podwójna strzałka w lewo i prawo z obrysem
podwójna strzałka w prawo z obrysem
podwójna strzałka w górę
północno-zachodnia podwójna strzałka
północno-wschodnia podwójna strzałka
południowo-wschodnia podwójna strzałka
południowo-zachodnia podwójna strzałka
potrójna strzałka w lewo
potrójna strzałka w prawo
strzałka w lewo w lewo
strzałka w prawo w prawo
strzałka w górę z podwójnym skokiem
strzałka w dół z podwójnym skokiem
strzałka w lewo przerywana
strzałka przerywana w górę
strzałka przerywana w prawo
strzałka przerywana w dół
strzałka w lewo do paska
strzałka w prawo do paska
biała strzałka w lewo
biała strzałka w górę
biała strzałka w prawo
biała strzałka w dół
biała strzałka w górę od paska
czarny trójkąt skierowany w prawo
Błyskawica
Burza z piorunami
ciężka strzała południowo-wschodnia
ciężka strzałka w prawo
ciężka strzała północno-wschodnia
punkt rysowania strzałka w prawo
ciężka zaokrąglona strzałka w prawo
trójkątna strzałka w prawo
ciężka trójkątna strzałka w prawo
przerywana trójkątna strzałka w prawo
ciężka przerywana trójkątna strzałka w prawo
czarna strzałka w prawo
trójwymiarowe podświetlane u góry grot strzałki w prawo
trójwymiarowy podświetlany od dołu grot strzałki w prawo
czarny grot strzałki w prawo
ciężka czarna zakrzywiona strzałka w dół i w prawo
ciężka czarna zakrzywiona strzałka w górę i w prawo
kucnij czarną strzałkę w prawo
ciężka wklęsła czarna strzałka w prawo
biała cieniowana strzałka w prawo
biała cieniowana w lewo biała strzałka w prawo
odchylona do tyłu cieniowana biała strzałka w prawo
przechylona do przodu, zacieniona biała strzałka w prawo
ciężka dolna prawa cień białej białej strzałki w prawo
ciężka górna prawa cień biała biała strzałka w prawo
ząbkowana dolna prawa cień białej białej strzałki w prawo
ząbkowana górna prawa cień białej białej strzałki w prawo
krążyła ciężka biała strzałka w prawo
biała strzałka w prawo
czarna pierzasta strzała południowo-wschodnia
czarna strzałka w prawo
pierzasta na czarno strzała północno-wschodnia
ciężka upierzona na czarno strzała południowo-wschodnia
ciężka, upierzona na czarno strzała w prawo
ciężka opierzona na czarno strzała północno-wschodnia
strzałka w prawo z kolczastą łzą
ciężka strzałka w prawo z trzonkiem w kształcie łzy
Klinowa strzałka w prawo
ciężka klinowata strzała w prawo
otwarta strzałka w prawo
strzałka w dół z rogiem w lewo
strzałka w dół
lewa prawa strzałka
strzałka w lewo
strzałka w prawo
strzałka w górę
biała strzałka w górę na cokole
biała strzałka w górę na cokole z
biała strzałka w górę na cokole z pionowym paskiem
biała podwójna strzałka w górę
biała podwójna strzałka w górę na cokole
biała strzałka w prawo od ściany
północno-zachodnia strzałka do rogu
południowo-wschodnia strzałka do rogu
biała strzałka w górę
prawa strzałka z małym kółkiem
strzałka w dół w lewo strzałki w górę
trzy strzałki w prawo
strzałka w lewo z pociągnięciem pionowym
strzałka w prawo z kreską pionową
lewa prawa strzałka z pionowym skokiem
strzałka w lewo z podwójnym skokiem pionowym
strzałka w prawo z podwójnym skokiem pionowym
lewa prawa strzałka z podwójnym skokiem pionowym
strzałka w lewo z otwartą głową
strzałka w prawo z otwartą głową
lewa prawa otwarta strzała
podwójna strzałka w lewo
podwójna strzałka w górę
podwójna strzałka w prawo
podwójna strzałka w dół
podwójna strzałka w lewo, w prawo
Biała strzałka północno-wschodnia
Biała strzałka północno-zachodnia
Biała strzałka południowo-wschodnia
Biała strzałka na południowy zachód
Biała strzałka w lewo i prawo