⇩ ⇩ ⇩
#
Pogrubienie Tekst pogrubiony / kursywą to powszechny sposób podkreślania tekstu, na przykład podświetlania tekstu, cytowania lub wypowiedzi ludzi itp.Istnieją trzy style: pogrubiony, pogrubiony kursywą i kursywą. Możesz zmienić styl tekstu, wybierając opcje.