konwerter białych znaków i przerwania linii

Kroki do użycia:
  1. Wprowadź tekst na tej stronie.
  2. Kliknij przycisk, aby przekonwertować tekst.
  3. Otwórz swój facebook lub instagram.
  4. Wklej tekst.
Z niektórych powodów SNS nie zezwala na białe znaki, które są więcej niż jednym. Ale ogranicza naszą kreatywność tekstową. Ta strona pomoże ci pozbyć się tych zasad. Ta strona konwertuje twój surowy tekst i wstrzykuje spację o zerowej szerokości między znakami białych znaków lub podziału wiersza. I wykonaj następującą funkcję:
  • więcej białych znaków między słowami
  • więcej marginesów między akapitami
  • wcięcie tekstu
Obsługuje podpisy na Instagramie, posty na Facebooku, Twitter i Wordpress itp.