Smart Facebook URL
Automatyczne przekierowanie do właściwego URL Scheme

Proszę wpisać adres URL facebook fanpage
Należy również wspierać facebook prywatnego adresu URL.

Wynik

Co to wykorzystać?

Facebook fanpage jest najbardziej skutecznym narzędziem marketingowym.

Podczas promowania URL facebook fanpage, Android i iPhone otworzy adres URL w przeglądarce, a nie w aplikacji Facebook.

To narzędzie konwersji facebook fanpage URL do inteligentnego zawartości, który wykryje urządzenie użytkownika, a następnie otworzyć w przeglądarce lub aplikacji Facebook.

Na przykład, nasz fanpage jest https://www.facebook.com/piliapp będziemy konwertować do tego linku: http://pic.sopili.net/l/facebook/page/414453055238471

Ten link przekieruje na stronę o następujące zasady:

iPhone / iPad fb://page/?id=414453055238471
Android fb://page/414453055238471
Pulpit facebook.com/414453055238471