Sprawdź aktualny rozmiar

Pokazać rzeczywistą rozmiarze.

90x55 Business Card

Widok

ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

Widok

ISO216 / A8 sized Business Card

Widok

85x55 Business Card

Widok

C6 Envelope

Widok

C5 Envelope

Widok

C4 Envelope

Widok

C3 Envelope

Widok

COM10 (No. 10) Envelope

Widok

B5 Envelope

Widok

Monarch Envelope

Widok

DL Envelope

Widok

Statement Paper

Widok

Executive Paper

Widok

Folio Paper

Widok

Tabloid Paper

Widok

B(Ledger) Paper

Widok

Legal Paper

Widok

A(Letter) Paper

Widok

Super B / Super A3 Paper

Widok

B6(JIS) Paper

Widok

B5(JIS) Paper

Widok

B4(JIS) Paper

Widok

B3(JIS) Paper

Widok

B4 Paper

Widok

B5 Paper

Widok

A3+ Paper

Widok

A5 Paper

Widok

A4 Paper

Widok

A3 Paper

Widok

Lenovo P780

Widok

Lenovo S860

Widok

Lenovo S650

Widok

Lenovo S820

Widok

Lenovo S920

Widok

Lenovo S660

Widok